Nicola Yoon: Minden, minden

Nagyon ritka, de nagyon híres betegségben szenvedek. Gyakorlatilag az egész világra allergiás vagyok.

Alice Hoffman: Gyönyörű titkok múzeuma

A történet New York-ban játszódik a huszadik század mozgalmas első két évtizedében. Két nagyon különböző ember szenvedélyes, feszültségekkel teli szerelmi története.

Grady Hendrix: Horrorstör

Az Orsk kínálatában Balsak bölcsőktől kezdve egészen a Gutevol hintaszékekig minden szerepelt, amire „életszakasztól függetlenül bárkinek” szüksége lehetett. Koporsókat kivéve. Egyelőre.

Chuck Wendig: Halálmadarak

Miriam Black tudja, hogyan fognak meghalni. Csak azt nem tudja, ki öli meg őket.

Holly Madison: Lenn, a nyúl üregében

Ez a történet döbbenetes, eddig nem látott mélységekben mutatja be a Playboy-villa bizarr, belső világát és a titkait is annak a férfinak, akinél a villa kulcsa van.

Jodi Picoult: Szívtől szívig

E bravúros fordulatokkal tarkított, megindító regény egy gyilkosságért halálra ítélt férfi történetét dolgozza fel, aki azért küzd, hogy felajánlhassa szívét egykori áldozata szívbeteg kislányának. A kisvárosias New Hampshire államban e szándéka, és a személye körül kialakuló legendák alaposan felborzolják a kedélyeket. Egy talpraesett jogásznő és egy fiatal katolikus pap mégis a férfi ügye mellé áll – miközben az események hatására mindkettejük élete gyökeresen megváltozik.
A népszerű írónő, a Nővérem húga és a Tizenkilenc perc szerzője, e kötetében is rendkívüli érzékenységgel foglalkozik olyan kényes témákkal, mint a szervadományozás, a halálbüntetés és a vallásos meggyőződés. A könyv több héten keresztül vezette a New York Times bestseller-listáját.

George Orwell: Állatfarm

Orwell ​​1943/44-ben írott műve – amelynek a szerző a Tündérmese alcímet adta – ténylegesen a sztálini korszak szatírája, a Lenin halálától a szovjet-német megnemtámadási egyezményig terjedő időszakban, de természetesen minden elnyomó, totalitárius rendszerre ráillik. Egy angol farm – Mr . Jones Major-ja – a színhely, ahol az állatok a disznók vezetésével megdöntik az Ember uralmát, és a maguk igazgatta Állatfarm-on élik először szabadnak, derűsnek látszó, majd egyre jobban elkomoruló életüket. Az 1984 írójának már ebben a művében is nagy szerepet játszik a történelmi dokumentumok meghamisításának motívuma. Visszamenőlegesen megváltoznak, majd feledésbe merülnek az állatok hajdani ideológusának, az Őrnagynak eszméi, a Napóleon nevű nagy kan ragadja magához a hatalmat, és – természetesen mindig a megfelelő ideológiai magyarázattal – egyre zordabb diktatúrát kényszerít állattársaira. A kezdeti jelszó pedig – Minden állat egyenlő – érdekesen módosul… A könyvet Ralph Steadman egyedülálló rajzai illusztrálják.

MINIKRITIKA || Richard Benson - F in Exams


Celebrating the creative side of failure, „F in Exams” gathers the most hilarious and inventive test answers provided by students who, faced with a question they have no hope of getting right, decide to have a little fun instead.

MINIKRITIKA | Jeff Kinney: Az ​utolsó szalmaszál (Egy ropi naplója #3)

Nézzünk szembe a tényekkel: Greg Heffley soha nem változik meg. Valaki igazán elmagyarázhatná ezt Greg apjának is. 
Frank Heffley úgy dönt, hogy meg kell edzenie a fiát, ezért beíratja sportolni és más „férfias” tevékenységre is. Persze Greg könnyedén áthúzza apja terveit. De mikor az apja megfenyegeti, hogy katonaiskolába adja, Greg rájön, hogy össze kell kapnia magát…különben szedheti a sátorfáját.

Harper Lee - Menj, állíts őrt! (Ne bántsátok a feketerigót! #2)

A 26 éves, már New Yorkban élő Jean Louise Finch Scout meglátogatja az alabamai Maycomban idős apját, Atticust. Még mindig nem enyhültek az amerikai Délt formáló polgárjogi és politikai feszültségek, és a fiatal nő találkozásába szülőföldjével keserűség vegyül, amikor kellemetlen igazságok derülnek ki összetartó családjáról, szeretett városáról és a szívéhez legközelebb álló emberekről. Elárasztják gyerekkorának emlékei, kételyek ébrednek benne, vajon valódi értékek-e azok, amikben eddig hitt. A Ne bántsátok a feketerigót! és a Menj, és állíts őrt! érzékenyen megírt történet egy kamaszlányról, majd egy fiatal nőről, egy fájdalmakkal teli, de elkerülhetetlen átalakuláson áteső világról.

Az 1950-es években született és évtizedekig a fiókban őrzött Menj, és állíts őrt! közelibb képet ad Harper Lee emberi és írói erényeiről. Az eddig egykönyvesnek hitt író most végre közreadta a múlt illúzióival való leszámolás, a bölcsesség, az emberség és az érzelmek humorral, szeretettel, könnyed pontossággal megírt regényét. Megrendítő egyszerűséggel és őszinteséggel idéz fel egy több mint fél évszázaddal ezelőtti kort, amelynek nagyon is van üzenete a mához. Nem csak megerősíti a később alkotott és azonnal világhírt hozó Ne bántsátok a feketerigót! című regény elévülhetetlen értékeit, hanem kiegészíti, hozzátesz, mélyebb kontextusba helyezi az immár klasszikus művet.

MINIKRITIKA | Márai Sándor - Ajándék az egész élet
Ünnepek és jeles napok. Márai Sándor e témakörben írt gondolatainak gyűjteménye e kis könyvecske, melynek alapját nemcsak az író szépirodalmi alkotásai adják, hanem a közéleti és publicisztikai írásai is, nemkülönben a Naplók tematikus sorai. A majd száz idézet ilyenformán a teljes életutat lefedi, hiszen a fiatalkori művektől a legutolsó Naplóig tart az ünnepi, elsősorban karácsonyi szellemi utazás, melyre e füves könyvvel kell jegyet váltani.

Things I Love booktag

Virág book tag

MINIKRITIKA | Berde Éva: Mikroökonómiai ​és piacelméleti feladatgyűjtemény

A ​mikroökonómia és a piacelmélet nagyon szorosan összekapcsolódó tudományágak. A piacelmélet nem érthető meg mikroökonómiai ismeretek nélkül, ugyanakkor a mikroökonómia, önmagában, számos kérdést rendkívül leegyszerűsítve, a valóság többirányú megközelítését kizárva tárgyal. Ily módon a mikroökonómia a legtöbb piacelméleti kérdésre csak korlátozottan használható magyarázatot tud adni. Ezért fontos, hogy a két területet szintetizálva, együttesen sajátítsák el azok a szakemberek, akik bármilyen megközelítésben gazdaságelemzési kérdésekkel kívánnak majd foglalkozni. A külföldi szakirodalmat tekintve, a témában nagyon sok jó tankönyv jelent meg. Ám se a mikroökonómia, se a piacszerkezetek nem érthető meg igazán anélkül, hogy ne oldanánk meg a témához kapcsolódó feladatokat. Példatárakból viszont még a nemzetközi szakirodalom sem nyújt túl nagy választékot. Igaz ugyan, hogy a legnépszerűbb tankönyvekhez készítettek példatárakat is, ezek azonban mind nagyon szorosan kötődnek az adott tankönyv tematikájához, és a szerző országának gazdasági példáihoz. A magyar gazdasági élet elemzési módszereit a leghatékonyabban a magyar gondolkodásmódhoz igazodó feladatok segítségével lehet megtanulni. A Mikroökonómiai és Piacelméleti Feladatgyűjtemény – négy nagy presztízsű egyetem nyolc oktatójának és egy hallgatónak a közös munkája – pontosan ezt szeretné elősegíteni. A könyv használói tizenhárom fejezetben, témánkénti bontásban oldhatnak meg feladatokat, illetve a tárgyat tanító oktatók kiválaszthatják a kurzusuk tematikájához illő kérdéseket. A feladatgyűjteményt nem csak a jövő közgazdászainak és gazdasági mérnökeinek ajánljuk, hanem minden olyan érdeklődő olvasónak, aki példákon keresztül szeretné elsajátítani a mikroökonómia és a piacelmélet összefüggéseit.

Jókai Mór: A ​Kráó

Ez az első és egyetlen könyv, amit Jókaitól olvastam. Korábban olvastam már, amikor középiskolában az volt a feladat, hogy bármilyen Jókai könyvről írhatunk házi dolgozatot. Nagymamám gyűjteményéből ez akadt a kezembe, és örülök, hogy így lett, mert imádtam. Rég olvastam, így úgy döntöttem, újraolvasom, és még mindig nagy a szerelem, bár már kevésbé nyűgözött le. Elég rövid történet, tele érdekes gondolatokkal, sokat lamentál a szépség és rútság áldásairól és átkairól, és azt a konklúziót vonja le, hogy a szépség nagyobb átok, ami elsőre furcsán hangozhat, de megmagyarázza és igaza van. Tetszett a főszereplő család felépítése is, és az a sok szövevény és csel, amit beletett a történetbe. Számomra itt-ott volt egy-két felesleges szál, ezeket átugrottam. Viszont szívesem olvastam volna még a Rút leányok asylumáról, sajnálom, hogy ezt nem sikerült jobban kibontakoztatnia, de annak az előzményeit tökéletesen megalapozta.

SzereplőkKedvenc idézetek

A lélek bakteriumai, amiket még nem lehetett górcső alá venni, a legöldöklőbbek.

Óh, hogy ezeknek a bürokratáknak sincs a hivatalszobán kívül eszük! Ami a rubrikán kívül van, azt már nem értik.

– Asszony! Azzal a leánnyal valami történt. Máskor egyre bohóskodott előttem, most pedig szünetszűntelen sír. Mi bántja? 
– Magam is beszélni akartam már előtted jó uram. Hát tudod, a leány nagyon hamar fejlődött. Az anyjára ütött: én is igen korán kinőttem a gyermekcipőkből. Tizennégy esztendős koromban már hajadon voltam. 
– Hát mi ezen a sírni való? 
– Hát ezzel a korral együtt jár a szívdobogás.

– Irigy vagyok. Azt mondom magamban, mért nem vagyok én olyan szép, mint te? Mért nincs nekem ilyen gyönyörű arcom, termetem, mint teneked? Milyen boldogság szépnek lenni! – Ne hidd azt, leánykám. Az a kútforrása a boldogtalanságnak.
S a rút leányok versengők, összeférhetetlenek. Negyven szép leány között nincs az a vetélkedés, irigykedés, féltékenység, mint negyven rút leány között. Mindenik azt hiszi, hogy a másik mégis csak rútabb, mint ő; kettő meg nem marad egymással egy szobában egy hétig.


★★★★★★★★★☆ (9/10)

Sarah Turner: The Unmumsy Mum

Creator ​of the popular blog „The Unmumsy Mum,” Sarah Turner offers an uncensored account of her early years of parenting.
Sarah Turner's first few months of parenting were tough. On the darkest of sleep-deprived days, when the baby would not settle and she was irritable and the house was a disaster-zone, she wanted to read about someone who felt the same. Someone who would reassure her that she wasn't a total failure. But she found nothing of the sort. She decided then and there that she would write something herself. She would document parenthood as she found it. Not how she wanted to find it or how she wanted other people to think that she found it. But how it was. Warts and all.
Thus, her blog was born. Now with thousands of followers, „The Unmumsy Mum” blog covers everything from „baby-wearing incompetence” to „second child shortcuts.” Full of candor, humor, and charm, this book—a #1 Sunday Times bestseller—shows us that we can read every parenting manual under the sun, but still have no bloody clue—and not having a clue is just fine.

MINIKRITIKA | Jeffrey Eugenides: Öngyilkos szüzek

Öt lánytestvér, öt rejtélyes, megmagyarázhatatlan öngyilkosság. Pedig a lányok szépek voltak, és még annyi minden állt előttük. Miért pazarolták el feleslegesen az életüket? Miért választották az élet helyett a halált? Mi volt az igazi ok? Korszellem? Predesztináció? A szigorú szülők, akik mindenben a fertőzést látva az egészségeset is elpusztították? A szerző feszült légkörű regényében a lélek sötét zugai tárulnak az olvasó elé, elfojtott vágyak, eltorzult emberi viszonyok, melyek tragédiát szülnek. A 70-es évek amerikai kisvárosában játszódó történet egyszerre hátborzongató, kísérteties, humoros, lebilincselő és összességében mélyen emberi.

MINIKRITIKA | Jeff Kinney: Rodrick a király (Egy ropi naplója #2)

Csak egyet ne tégy! Ne kérdezd, hogyan töltötte Greg Heffley a nyári szünidőt, mert egyáltalán nem hajlandó róla beszélni. 
Az új iskolaév kezdetén Greg buzgón törli ki az emlékezetéből az elmúlt három hónapot… különösen egy eseményt. Sajnos a bátyja, Rodrick mindent tud az esetről, amit Greg mélységes mélyre szeretne eltemetni. De a titkoknak megvan az a sajátosságuk, hogy szeretnek felszínre kerülni… különösen, ha egy napló is szerepel az ügyben

MINIKRITIKA | Jeff Kinney: The Third Wheel (Diary of a Wimpy Kid #7)

Love is in the air — but what does that mean for Greg Heffley?
A Valentine's Day dance at Greg's school has turned his world upside sideways. As Greg scrambles to find a date, he's worried he'll be left out in the cold on the big night. His best friend, Rowley, doesn't have any prospects either, but that's a small consolation.
An unexpected twist gives Greg a partner for the dance and leaves Rowley the odd man out. But a lot can happen in one night, and in the end, you never know who's going to be lucky in love

MINIKRITIKA | Dave Eggers: A kör

Mae, a huszonéves lány még csak pár napja dolgozik álmai munkahelyén, de máris teljesen átalakult az élete. Mihez kezdjen ezekkel a tapasztalatokkal? Dave Eggers sokkoló konkrétsággal rajzolja meg napjaink szép új világát. A Kör fiatalos, menő kaliforniai szoftvercég, amelyben nem nehéz ráismernünk a Facebookra vagy éppen Google-re. Lelkesedésük és profizmusuk pillanatok alatt elhozza a tökéletes modernizációt de mi a helyzet a privát szférával és az egyéni szabadságjogokkal? A Kör dermesztő víziója közelebb van hozzád, mint gondolnád.

MINIKRITIKA | Martyn Ford: The How To Be British Collection & The How To Be British Collection Two (The How To Be British Collection #1 #2)

 
With a globalised mass culture standardising our food, our social customs and even our language, where can the overseas visitor find a truly British experience? The answer lies in the How To Be British Collection, which celebrates the traditional values of our reserved, polite, pet-loving, tea-drinking nation — values which have long made Britain ‘different’.

 
The willingness of the Brit to forgo the football, the day trip, or even the long lie-in, for the pleasures of putting on a pair of paint-splattered trousers and covering the sofa in dust sheets is something very puzzling to foreign observers. Unsure whether our national character still exists? Reassurance is at hand. Following the remarkable success of the first How To Be British Collection, this second book turns the spotlight on yet more of our cultural curiosities – from kings and queens to kilts and custard. With its celebration of our endearing and enduring oddities, The How To Be British Collection Two will amuse and delight Brit-watchers everywhere.

F. Scott Fitzgerald - Az éj szelíd trónján

„A szerencsés Dick” – így nevezte valaki utolsó egyetemi évében Richard Divert, aki valóban a sors kegyeltje: rendkívül tehetséges, elbűvölő egyéniségű amerikai fiatalemberként ismerjük meg 1917-ben, amikor elkezdődik pszichiáteri karrierje Európában . Egy barátja szerint épp a szerencséje a szerencsétlensége: „nincs más megoldás, mint összeszedni valami betegséget vagy kisebbrendűségi komplexust vagy szívbéli csalódást”. Ám Dick a magánéletében is szerencsés: beleszeret svájci kollégájának és barátjának gyönyörű – az apjával történt incesztus miatt szenvedő – betegébe, s vállalja, hogy nemcsak férje és szerelmese, de ápolója és biztonságot jelentő támasza is lesz…